Onsdagen den 7 juni 2023

Publicerad 2018-01-25

STÄD- OCH ARBETSDAGAR & SOMMARPUTSNING 2018


NOTERA följande datum:

Vårens städ och arbetsdag blir söndagen 22 april 10:00
Sommarputsningskväll nr 1 måndag 18 juni 18:00
Sommarputsningskväll nr 2 måndag 20 augusti 18:00
Höstens städ och arbetsdag blir söndagen 21 oktober 10:00;

Vid städ- och arbetsdagarna förväntas alla deltaga. Vid sommarputsningskvällarna gör vi en uppdelning så att varje hushåll bara behöver delta vid endera tillfället.

Vi har tidigare i samband med städdagar och sommarputsningskvällar röjt gräs och buskar längs strandpromenaden nedanför Fagerstrand 125-147. 
Detta blir betungande när det får växa sig för långt. Styrelsens förslag är att varje hus i nedre raden tar ansvar för att mera kontinuerligt röja sin bit (ca 7,5 m) på båda sidor om gångvägen.