Onsdagen den 7 juni 2023

Publicerad 2017-01-19

STÄD- OCH ARBETSDAGAR & SOMMARPUTSNING 2017

NOTERA följande datum:

Vårens städ och arbetsdag blir söndagen 23 april 10:00;
Sommarputsningskväll nr 1 måndag 19 juni 18:00;
Sommarputsningskväll nr 2 måndag 21 augusti 18:00;
Höstens städ och arbetsdag blir söndagen 22 oktober 10:00;


Vid städ- och arbetsdagarna förväntas alla deltaga.
Vid sommarputsningskvällarna gör vi en uppdelning så att varje hushåll bara behöver delta vid endera tillfället.


Vi har tidigare i samband med städdagar och sommarputsningskvällar röjt gräs och buskar längs strandpromenaden nedanför Fagerstrand 125-147. 
Detta blir betungande när det får växa sig för långt. 
Styrelsens förslag är att varje hus i nedre raden tar ansvar för att mera kontinuerligt röja sin bit (ca 7,5 m) på båda sidor om gångvägen.