Onsdagen den 7 juni 2023

Publicerad 2017-05-03

Sommarputsningskvällar 19 juni och 21 augusti 2017


Hej

Som vi tidigare har aviserat kommer vi att under sommaren vid två tillfällen jobba tillsammans med att hålla snyggt i området (klippa häckar och gräs mm). Det finns också en del smärre målningsjobb som behöver göras.

Varje fastighet behöver bara delta vid ett av dessa tillfällen. Vi fördelar detta på adresser enligt följande:

Måndagen 19 juni      start kl 18:00
Ansvarig: Östra delen: Fagerstrand 93-101; 115-123; 139-147

Måndagen 21 augusti start kl 18:00

Ansvarig: Västra delen: Fagerstrand 87-91; 103-113; 125-137

Ni som redan nu vet att ni inte kan delta enligt ovan utan hellre vid det andra tillfället meddela detta med vändande mail så att vi får en uppfattning om hur det kan fungera.

Beträffande gräs och buskar längs strandpromenaden nedanför Fagerstrand 125-147 är förslaget att varje hus i nedre raden tar ansvar för att mera kontinuerligt röja sin bit (ca 7,5 m) på båda sidor om gångvägen.
Denna nyordning fungerade bra förra säsongen och vi behövde inte använda resurser i samband med städdagar och sommarputsningskvällar till detta.

Hälsningar
Styrelsen