Onsdagen den 7 juni 2023

Publicerad 2020-08-09

Sommarputskväll, måndagen 17 augusti 18.00

Måndagen 17 augusti kl. 18.00 kommer vi ha sommarputskväll, där husnr 87-113 förväntas delta.

Sommarputsningen i juni hade bra uppslutning. Detta gjorde att vi kunde röja upp både i slänten och nedanför slänten med ett mycket bra resultat.

Vi ses vid "fotbollsplanen" kl. 18.00 den 17 augusti.