Onsdagen den 20 oktober 2021

Publicerad 2015-09-30

SKRIVELSE KATTPROBLEMATIK

Styrelsen har tagit fram ett dokument som innehåller allmän information kring utekatter och djurhållning samt tips på åtgärder man kan vidta för att freda sig från katter som stör eller förorenar. Skrivelsen finns i mappen Dokument.