Onsdagen den 7 juni 2023

Publicerad 2015-09-30

SKRIVELSE KATTPROBLEMATIK

Styrelsen har tagit fram ett dokument som innehåller allmän information kring utekatter och djurhållning samt tips på åtgärder man kan vidta för att freda sig från katter som stör eller förorenar. Skrivelsen finns i mappen Dokument.