Onsdagen den 7 juni 2023

Publicerad 2020-03-22

SENARELAGD ÅRSSTÄMMA 2020


ÅRSSTÄMMA 2020 är framflyttad tills vidare!

Hej alla Rödklintare

 

P.g.a. situationen med coronavirusets spridning och myndighetens rekommendationer så har styrelsen beslutat att skjuta fram Rödklintens Samfällighetsförenings årsstämma (tidigare 16/4). Detta främst med tanke på medlemmar med underliggande sjukdomar som kan drabbas hårt vid eventuell smitta, samt att vi vill bidra till att minska risken för smittspridning.

Årsstämma ska enligt stadgarna hållas senast under april månad, men under rådande omständigheter anser vi att det finns särskilda skäl att i år frångå detta. Vi kommer att följa utvecklingen och kalla till årsstämma så snart vi anser det vara möjligt med avseende på risk för smittspridning.

Styrelsen kommer att slutföra alla dokument inför årsstämman och skicka ut dessa under april även om stämman måste hållas senare.

Fram till årsstämman så fortsätter givetvis sittande styrelse kvar och sköter det löpande arbetet.

 

Håll er friska och njut av den annalkande våren :-).

 

Hälsningar 
Styrelsen

 

--------------------------------------------------
Rödklintens Samfällighetsförening

Fagerstrand 87-147
16571 Hässelby
--------------------------------------------------