Onsdagen den 7 juni 2023

Publicerad 2016-05-09

GRINDSLÄP

Samfälligheten har anskaffat ett grindsläp, primärt för att forsla bort skräp och skaffa hem material vid städ- och arbetsdagar. Släpet kan också nyttjas privat av samfällighetens medlemmar mot en avgift (läs mera nedan).

Samfälligheten har anskaffat ett grindsläp primärt för att forsla bort skräp och skaffa hem material vid städ- och arbetsdagar. Släpet kan också nyttjas privat av samfällighetens medlemmar mot en avgift om 150 kr/dag (halv- eller heldag).  Om släpet är borta över natten räknas det som två dagar. Följande gäller:
1/ Bokning på en almanacka som hänger under anslagstavlan i cykelförrådet
2/ Avgiften betalas in direkt efter nyttjandet på plusgiro 486529-1
3/ Nycklar återlämnas direkt*
*Släpet har ett släpvagnslås (med hänglås) på draget och skall också låsas fast med en kätting med hänglås. Nycklar förvaras i elförrådet, dit flera i styrelsen har nyckel.  Reservnycklar finns hos ordförande (nr 145) och kassör (nr 119)