Onsdagen den 7 juni 2023

Publicerad 2016-04-18

EXTRA STÄD- OCH ARBETSKVÄLLAR SOMMAREN 2016


För att hålla snyggt i området kommer två extra städ- och arbetskvällar att genomföras under sommaren - måndagen 27/6 och måndagen 15/8. 
Varje fastighet behöver bara delta vid en av dessa. Vi fördelar detta på adresser enligt följande:
Måndagen 27 juni: Fagerstrand 87-113
Måndagen 15 augusti: Fagerstrand 115 -147

Ni som redan nu vet att ni inte kan delta enligt ovan utan hellre vid det andra tillfället meddelar detta till styrelsen så att vi får en uppfattning om hur detta kan fungera.

Vi har tidigare i samband med städdagar och sommarputsningskvällar röjt gräs och buskar längs strandpromenaden nedanför Fagerstrand 125-147. 
Detta blir betungande när det får växa sig för långt. 
Styrelsens förslag är att varje hus i nedre raden tar ansvar för att mera kontinuerligt röja sin bit (ca 7,5 m) på båda sidor om gångvägen.