Onsdagen den 7 juni 2023

Publicerad 2020-11-30

Belysning i området


Som ni säkert noterat så är all vår gatubelysning nu utbytt så att vi får det lite ljusare. Belysningen till eken är inkopplad och vi kommer även att utöka med 2 till strålkastare där så fort de är åter i lager. Bengt kommer även att installera ny belysning i ramperna till garaget samt flytta rörelse detektorn i det nedre garaget så belysningen går på tidigare.

Avslutningsvis en önskan om att alla i möjligaste mån har sin utebelysning tänd för att hålla ovälkomna besökare borta.