Lördagen den 18 maj 2024

Publicerad 2022-04-04

Årsstämma 2022

Samtliga medlemmar i Rödklintens samfällighetsförening Plats: Hässelby folketshus Riddersviksvägen 159 När: Måndagen den 25 April klockan 19.00

1. Förslag till dagordning.
2. Verksamhetsberättelse och resultaträkning 2021-2022
3. Förslag/information från styrelsen.
4. Förslag till budget 2022-2023 samt debiteringslängd.
5. Formulär till fullmakt