Onsdagen den 7 juni 2023

Publicerad 2016-03-26

ÅRSSTÄMMA 2016 - MÅNDAG 18 APRIL KL 19:00

Notera redan nu datum för samfällighetens årstämma 2016. Måndag 18 april kl 19:00 i Församlingshemmet vid Hässelby Villastads kyrka. Kallelse och underlag finns att ladda ner under fliken DOKUMENT