Fredagen den 12 april 2024

Frågor & Svar

Hur stor är samfällighetsavgiften?
Svar: Årsstämman 2020 beslutade att samfällighetsavgiften* för 2020-2021 är oförändrad 11000 kr plus en depositionsavgift på 1000 kr avseende deltagande i städ- och arbetsdagarna, dvs totalt 12000 kr. Betalning sker i tre omgångar med  4000 kr per 30/4; 4000 kr per 31/8 och 4000 kr per 31/12.
Inför decemberbetalningen sker kreditering m.h.t. deltagandet på årets städ- och arbetsdagar. Betalning till BANKGIRO 438-9375. 
OBS! Glöm inte att notera avsändare.
* I årsavgiften ingår; kallvatten, gemensam el (gatubelysning och garagebelysning), sophantering, snöröjning, underhåll och reparationer av samfällighetens anläggningar m.m.

Var gör jag av mina hushållssopor?
Svar: Samfälligheten investerade under 2010 i ett nytt sophanteringssystem, ett bottentömmande kärl, för användning till att slänga hushållssopor. Det innebär fortsättningsvis att tidningar, grovfall, glas och trädgårdsavfall m.m. ska köras till återvinningsstation. 

Matavfallet sorteras: Från april 2019 har vi fått möjlighet att sortera och få vårt matavfall hämtat separat. Tre tunnor har levererats och står mellan elcentralen och garageuppfarten.  Tunnorna töms varje vecka utan kostnad! Matavfallet förvandlas till biogas och biogödsel.

Vad gör jag med trädgårdsavfallet ?
Svar: Vår samfällighet har sedan säsongen 2016 tre sopkärl för trädgårdsavfall som ställs bakom elcentralen vid garaget. De kommer att tömmas varannan (udda) vecka april - oktober och måste dras fram till trottoaren på tömningsdagen (tisdagar 2020). I dessa sopkärl kan vi slänga gräs, löv, blommor och kvistar. OBS: Ingen jord, sten, krukor eller påsar !! 
KVISTAR MÅSTE KLIPPAS KORTKORT SÅ ATT DE INTE TAR FÖR STOR PLATS !
Om du/ni har stora mängder trädgårdsavfall eller stora grenar gäller fortfarande att det skall köras till Lövsta.

Var hittar jag närmaste återvinningsstation?
Svar: Den närmaste återvinningsstationen finns i Lövsta, Lövstavägen 501.

Hur fungerar det med snöröjning?
Svar: Föreningen har ett löpande avtal med PEAB Drift och Underhåll för att snöröja och sanda bilvägar och gemensamma ytor vid snöfall/halka. I avtalet ingår det att PEAB själva bevakar vädersituationen och kommer då väderleken så kräver. Våra gemensamma trappor, mellan huskropparna och upp till garageinfarten, ingår inte i entreprenaden. Vi medlemmar röjer snö och is i trapporna själva. För detta ställer styrelsen ut en snöskyffel och en borste vid varje trappa. Det är varje medlems skyldighet att själv röja snön i trapporna, vid behov. Två sandlådor finns även utställda inom området.

Vad ingår i samfällighetens gemensamma anläggningar ?
Svar: Detta definieras i ett dokument som finns under fliken Dokument/Gemensamma anläggningar

Vad finns det för TV-utbud?
Svar: Vi har en gemensam centralantenn för TV-mottagning tillsammans med ett antal fastigheter i grannskapet, totalt ca 70 st. Centralantennen är placerad på vårt garage och anläggningen med förstärkare m.m. i vårt förråd i garagebyggnaden. Den separata parabolförening som hanterat TV-utbudet har avvecklats under 2018 och via centralantennen sänds därefter endast ett fåtal gratiskanaler.

Var går tomtgränserna?
Svar: Alla våra tomter är friköpt mark. Gränserna framgår av den tomtkarta som finns under fliken Dokument/Tomtkarta. Övrig mark inom området är föreningens allmänning.

Får man elda på sin tomt?
Svar: All form av eldning (förutom grillning) på tomterna är förbjuden p.g.a. brandrisken. Endast marschaller och ljuslyktor (inte s.k. eldkorgar) är tillåtna vid entrén på framsidan.

Hur är det med vattenförsörjningen?
Svar: Föreningens hushåll har 1st gemensam vattenmätare (kallvatten), placerad i nr 123. Kostnaden ingår i samfällighetsföreningens årliga avgift. Varje hushåll värmer sitt eget vatten och betalar för denna uppvärmning via sitt elabonnemang.  

Hur är det med elförsörjningen och gatubelysningen?
Svar: Varje hushåll har eget elabonnemang för hushållsel. Ett informationsblad om vårt lokala elsystem finns i fliken Dokument. Där finns också ett dokument som visar i vilket elskåp huvudsäkringarna till resp. fastighet finns.
Gatubelysning inom föreningens område samt garagebelysning går på vår gemensamma elräkning från Fortum. Kostnaden ingår i årsavgiften till föreningen.

Hur fungerar städning av gemensamma ytor?
Svar: Två gånger per år (vår och höst) ordnar styrelsen städ- och arbetsdagar. Vid dessa tillfällen går vi tillsammans igenom och snyggar till våra gemensamma ytor - klipper/ansar/rensar gräsmattor, häckar och buskar samt städar garage och förråd. Kallelse till städ- och arbetsdagarna sker någon månad i förväg. Deltagande i städ- och arbetsdagarna är obligatoriska för alla hushåll i föreningen. För att hålla snyggt inom området anordnas också två "sommarputsningskvällar" i juni och augusti (deltagande förväntas vid ett av dessa tillfällen).

Hur är policyn när det gäller extra parkeringsplatser och laddboxar?
Svar:
 Till varje fastighet/hushåll hör en parkeringsplats placerad i vårt gemensamma tvåvåningsgarage. Platserna är fördelade efter husnummer. Fyra extra p-platser finns för uthyrning i garagets nedre plan - tre i skyddsrummet (3000 kr/år 2019-2020) och en ute i garaget (4000 kr/år). Uthyrningsperioden är 1 oktober – 30 september. Platserna lottas ut under september månad. Till samfällighetsföreningen hör dessutom två p-platser för besökare (utomhus). I backen utefter Fagerstrand gäller Stockholms stads parkeringsregler (OBS - parkeringsförbud fredagar).

Under 2018 har vi installerat laddboxar i garaget. För att använda laddboxarna för laddning av elbilar och för motorvärmare behöver du ett användarkonto som erhålles från administratören av systemet (fn Anders Gustafsson nr 145). Den el som används debiteras separat.

Grindsläp
Samfälligheten äger ett grindsläp primärt för att forsla bort skräp och skaffa hem material vid städ- och arbetsdagar. Släpet kan också nyttjas privat av samfällighetens medlemmar mot en avgift om 150 kr/dag (halv- eller heldag).  Om släpet är borta över natten räknas det som två dagar. Följande gäller:

1/ Bokning på en almanacka som hänger under anslagstavlan i cykelförrådet
2/ Avgiften betalas in direkt efter nyttjandet på BANKGIRO 438-9375.
3/ Nycklar återlämnas direkt*
4/ Rapportera/åtgärda ev. skador på släpet
*Släpet har ett släpvagnslås (med hänglås) på draget och skall också låsas fast med en kätting med hänglås. Nycklar finns i elförådet.

Vad gäller i cykelförrådet?
Svar: I cykelförrådet finns krokar för 31 cyklar, dvs. en cykelkrok per hushåll, märkta med respektive fastighetsnummer. Önskar man mer än en krok måste man själv komma överrens med någon granne som inte använder sin cykelkrok. Det finns också fem extra krokar som hyrs ut på årsbasis (1 oktober - 30 september) till intresserade.

Vad gäller för hobbyrummet?
Svar: Maskiner och verktyg nyttjas på egen risk. Verktyg m.m. är både inköpta av föreningen samt skänkta av medlemmar - låna gärna men glöm inte att lämna tillbaka och håll god ordning för allas trevnad. Kodlås har monterats 2018.
Om du glömt koden maila en fråga till rodklinten.fagerstrand@gmail.com

Vilken färgkod har vår ljusgula fasadfärg?
Svar: S1020-Y10R

Vilket är Samfällighetens organisationsnummer?
Svar: 716420-5135

Vilket är Samfällighetens bankgironummer?
Svar: BANKGIRO 438-9375