Söndagen den 8 december 2019

Publicerad 2019-01-26

STÄD-/ARBETSDAGAR OCH SOMMARPUTSNING 2019


NOTERA följande datum:

Vårens städ- och arbetsdag blir lördagen 13 april 10:00
Sommarputsningskväll nr 1 måndag 17 juni 18:00
Sommarputsningskväll nr 2 måndag 19 augusti 18:00
Höstens städ- och arbetsdag blir söndagen 20 oktober 10:00

Vid städ- och arbetsdagarna förväntas alla deltaga. Vid sommarputsnings-
kvällarna gör vi en uppdelning så att varje hushåll bara behöver delta vid endera tillfället.

Vi har tidigare i samband med städdagar och sommarputsningskvällar röjt gräs och buskar längs strandpromenaden nedanför Fagerstrand 125-147. 
Detta blir betungande när det får växa sig för långt. Styrelsens förslag är att varje hus i nedre raden tar ansvar för att mera kontinuerligt röja sin bit (ca 7,5 m) på båda sidor om gångvägen.